Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

Alpina Group B.V. (hierna Alpina group) en de tot haar behorende organisaties hechten een groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden die hieraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Alpina group. Deze verklaring ziet niet op de verwerking van persoonsgegevens door de afzonderlijke organisaties behorende tot Alpina group.

Als medewerkers van Alpina group werkzaamheden verrichten voor of advies geven aan organisaties behorende tot Alpina group dan is op de verwerking van persoonsgegevens de privacyverklaring van het betreffende groepsonderdeel van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de diverse groepsonderdelen.

Alpina group verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt bij het bezoek aan en gebruik van onze website of wanneer u contact met ons opneemt.

Doeleinden en grondslag verwerking

Alpina group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor het beantwoorden van vragen die u ons heeft gesteld
• Voor het verlenen van toegang tot en het gebruik van de website
• Voor de juiste technische werking, verbetering en onderhoud van onze website
• Om u van informatie te voorzien over onze dienstverlening
• Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen

Overzicht persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het contact dat u met ons heeft:
Als u ons telefonisch of via e-mail benadert dan verwerken wij uw naam en contactgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen. Als u onze website bezoekt dan kunnen uw bezoekgegevens worden verzameld via cookies en onze cookie-instellingen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als een wettelijk voorschrift ons daartoe verplicht.

Bezoek website

Als u onze website bezoekt dan registreren wij uitsluitend algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening en de website te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu).

Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt er onder meer voor dat onze website u herkent als u een volgende keer de website bezoekt. Meer informatie hierover treft u in ons cookie statement.

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar andere websites. Als u deze websites bezoekt, dan zijn de voorwaarden uit de privacyverklaringen op die websites van toepassing.

Bewaartermijnen en beveiliging

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de hiervoor genoemde doeleinden. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang. Onze systemen zijn passend beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, vernietiging, vervalsing, verspreiding en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u een recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Vanzelfsprekend proberen wij dan om samen met u tot een oplossing te komen.
Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de voorgestelde oplossing of met de verwerking van uw gegevens in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Alpina Group B.V.
Krijn Taconiskade 414
1087 HW Amsterdam
E-mail: privacy@alpinagroup.com
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, mede vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Op de website treft u de meest actuele versie van onze privacyverklaring aan.

mensen op kantoor achter laptop

Contact met Alpina Group

Contact Alpina Group medewerker

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Stel een vraag aan een van onze medewerkers via het contactformulier.

Contactformulier

Stuur ons een mail

Sluit icoon

Stel jouw vraag via dit contactformulier en wij antwoorden zo snel mogelijk

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.