a.s.r. en Alpina Group planten bomen

a.s.r. en Alpina Group planten eerste van 10.000 bomen op Landgoed Engelenburg

Samen planten we deze bomen en planten ter compensatie van de CO2-uitstoot van de afgesloten autoverzekeringen.
10 feb 2022
2 min leestijd

Zo leveren we een gezamenlijke bijdrage aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving

Adéle Jeuken en Frans Neuhaus (a.s.r.) hebben samen met Michael de Nijs en Johan Jordaan (Alpina Group) de eerste boom geplant op Landgoed Engelenburg. 

Beplanting: een gemengd bos met meer biodiversiteit

Op het stuk bos waar we de nieuwe bomen planten stond fijnspar. Deze soort is door de droogte van afgelopen jaren in vitaliteit achteruitgegaan. Hierdoor heeft een insect, de letterzetter, meer kans gekregen en zijn de fijnsparren in snel tempo doodgegaan. We maken nu van de gelegenheid gebruik om op landgoed De Engelenburg loofbomen en struiken te introduceren die hier nog niet voorkomen.

Boomsoorten die worden aangeplant zijn winterlinde en haagbeuk. Struiken die worden aangeplant zijn de meidoorn, hazelaar, kardinaalsmuts, inlandse vogelkers en wegedoorn.
De aanplant zorgt voor meer variatie in soorten (biodiversiteit). Gemengd bos met gevarieerde struiken is gunstig voor veel diersoorten waaronder zangvogels en vlinders.

Een gemengde beplanting is ook minder vatbaar voor ziekten en plagen. De boomsoorten die we hier aanplanten hebben daarnaast een bovengemiddeld goed verteerbaar bladstrooisel en zijn daardoor beter voor de bosbodem en het bodemleven.

Over landgoed De Engelenburg

Het landgoed kent een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten, waaronder edelherten, reeën en dassen. Dankzij haar ligging direct naast Brummen, is De Engelenburg een populair wandel- en fietsgebied.

Het gebied is grenzend aan en historisch verbonden met Kasteel Groot Engelenburg. Het kasteel, in particulier eigendom, doet tegenwoordig dienst als hotel en restaurant.

U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van het mooie landgoed.

Maatschappelijke rol

De samenwerking tussen a.s.r. en Alpina Group bestaat al ruim 60 jaar. Samen werken we graag aan een financieel gezonde toekomst en leefomgeving voor onze klanten, relaties en medewerkers.

We vinden dat dit hoort en past bij onze maatschappelijke rol en kijk op duurzaamheid.